MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3060

Na temelju članka 11. stavka 5. i članka 14. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94, 57/96, 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU I REGISTRU O IZDANIM POVLASTICAMA

Članak 1.

U Pravilniku o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama (»Narodne novine«, broj 155/05) u članku 18. stavku 1. riječi »do 1. veljače 2007. godine« mijenjaju se i glase: »do 1. siječnja 2008. godine«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/109
Urbroj: 525-01-06-01
Zagreb, 6. prosinca 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.