Znanstvena podrška odgovornom ribarstvu na Jadranskom moru


Croatian Ministry
of Agriculture


Italian Ministry of
agriculture food
and forestry policies


European
Commission

shqip

english

italiano

crnogorsko-srpska

slovenko

   
   
   
   
 
Google

on adriamed

on the Web

 

SADRŽAJ

Tko sudjeluje u AdriaMed-u ?
Što su prioriteti AdriaMed-a ?
Koje su aktivnosti AdriaMed-a ?
Tko su korisnici AdriaMed-a ?
Tko surađuje sa AdriaMed-om ?

UVODNA STRANICA

Projekt AdriaMed
Komponenti Projekta
Događaji i novosti
AdriaMed Publikacije
Jadranske ribarske luke i tržnice
AdriaMed FAQs
Jadranski Linkovi
Jadranski biblioteka
Popis djeljivih stokova
Zemljopisne jedinice upravljanja u Jadranskom moru


AdriaMed FAQs

 
   Tko sudjeluje u AdriaMed-u ?

Četiri zemlje sudionice su: Republika Slovenija; Republika Hrvatska, Republika Albanija i Republika Italija.  
Puno i suradničko sudjelovanje nacionalnih ribarskih upravitelja, istraživačkih struktura, ribarskih poduzeća i profesionalnih ribara je smatrano preduvjetom identifikacije i provedbe zajedničke strategije ribarskog managementa.
Napredak bi trebao biti baziran na “zajedničkom pristupu” uključujući:

*

znanstvene institucije

*

različita upravna tijela

*

sektor ribarske industrije i njhova udruženja

*

ostale nepristrane sudionike.

 
   Što su prioriteti AdriaMed-a ?

Razvoj zajedničke baze znanja je identificiran kao prvi prioritet u ohrabrivanju i održavanju nesmetanog procesa međunarodne suradnje između obalnih zemalja u planiranju i provedbi upravljanja ribarstvom na razini jadranskog bazena.
Drugi prioritet je jačanje tehničke koordinacije između nacionalnih ribarskih instituta i uprava, ista kao i između njih i nepristranih organizacija obalnih zemalja.

 
  Koje su aktivnosti AdriaMed-a ?

AdriaMed planira osposobiti četiri inicijalno sudjelujuće vlade da formuliraju i počnu primjenjivati planove gospodarenja, kroz koordinirano istraživanje i multidisciplinarne analize, poduzete u partnerstvu s ribarskom industrijom.

AdriaMed-ove aktivnosti uključuju, izmeću ostalog: kompjuteriziranu komunikacijsku mrežu; koordinirane istraživačke programe i znanstvene aktivnosti; organizaciju pilot projekata, organizaciju serija nacionalnih sastanaka, radionica i školovanja. U dodatku će biti ustanovljena baza podataka i specifični program pomoći i savjetovanja.

AdriaMed će također koordinirati potrebne studije rješavanja tehničkih problema, značajnih za unaprijeđenje ribarskog managementa na Jadranu, a koji su ponikli od GFCM-a ili od zemalja sudionica na projektu.

 
  Tko su korisnici AdriaMed-a ?

Glavni korisnici će biti kreatori ribarske politike i manageri u jadranskim ili GFCM zemljama sudionicama, čije će sposobnosti biti unaprijeđenje omogućavanjem unaprijeđenja informacijskog sustava i sustava praćenja stanja. Različiti nacionalni istraživački instituti, ribarske udruge i industrijske organizacije će također biti uključene.

Daljnji korisnici će biti ribari i njihove obitelji čiji izvori sredstava za život ovis o održivom ribarstvu. Ovo će biti osigurano unaprijeđenim postupcima ribarskog managementa, isto kao i obučavanjem i programima osposobljavanja, te omogućiti redovitu opskrbu potrošača prehrambeno vrijednim proizvodima ribarstva s razumnim cijenama.

 
  Tko surađuje sa AdriaMed-om ?

AdriaMed će surađivati sa drugim regionalnim projektima od interesa u očuvanje ribarskih resursa i okoliša Mediterana.
AdriaMed će također surađivati sa nacionalnim istraživačkim institutima i udruženjima ribarske industrije prisutnim u jadranskom bazenu.

   
AdriaMed website

©FAO-AdriaMed,2011

top